Ansøg for at være kautionist for et lån| Kautionist Lån Danmark | Aurora Lån

Kautionister

Ved Aurora Lån mener vi, at det er vores venner og familie der kender vores situation bedst og ved, om vi kan styre et lån. Så vi beder altid om en selvskyldnerkautionist erklæring med vores lån.

At være selvskyldnerkautionist betyder, at du tror, låntageren er i stand til at foretage tilbagebetaling af lånet. Det indebærer at kautionisten kan blive afkrævet betaling allerede fra den dag, hvor låntager misligholder sine betalingsforpligtelser. Hvis kravet ikke er betalt på forfaldsdagen, kan långiver straks derefter kræve betaling fra kautionisten.

For at kautionere, skal du have en god kredit-historik (boligejere har større chance for at blive accepteret), du må ikke stå i RKI eller på Debitor Registeret, du skal være i aldersgruppen 18-80 år, samt være i stand til at betale det månedlige afdrag, hvis låntageren ikke selv er i stand til det.

Tilmeld dig som kautionist

Hvis du er blevet bedt om at være selvskyldnerkautionist og er klar til at registrere, så venligst klik på Aurora Låns unikke selvskyldnerkautionist link her.

Søg efter et svar

Låntagere

Hvilke krav er der til låntageren?

Hos Aurora Lån dømmer vi dig ikke ud fra din tidligere kreditvurdering.

Det eneste der kræves af dig er, at du er dansk statsborger, 18-80 år gammel og at du har råd til at betale ydelserne.

Du får også brug for en ven eller et familiemedlem, som stoler på dig til at være din selvskyldnerkautionist.

Må min kautionist bo på min adresse?

Din selvskyldnerkautionist må gerne bo på samme adresse som dig, så længe kautionisten er 18-80 år gammel, har god kredithistorie og kan betale de månedlige ydelser, hvis du ikke gør det.

Hvis du og din selvskyldnerkautionist har deleøkonomi eller fælles indkomst, skal vi dog først sikre os, at tilbagebetaling af lånet ikke vil bringe jer økonomiske problemer, og at ingen af jer tidligere har haft betalingsanmærkninger.

Kan jeg tage et lån, hvis jeg bor uden for Danmark?

Desværre tilbyder vi kun lån til personer bosiddende i Danmark, da reglerne er forskellige fra land til land.

Hvordan ved jeg, om jeg bliver godkendt?

Hvis bare du er 18-80 år gammel og kan betale ydelserne kan vi godkende dig.

Som alle vores andre kunder skal du have en selvskyldnerkautionist: en person, som er 18-80 gammel, boligejer og som altid har betalt sine regninger til tiden.

Din selvskyldnerkautionist tager ansvaret for at betale enhver ydelse, som du ikke gør, så det er vigtigt, at både du og din selvskyldnerkautionist har råd til at betale ydelserne.

Kan jeg foretage mindre månedlige betalinger?

Nej, det kan du ikke.

Det er vigtigt, at betalinger foretages fuldt ud og til tiden hver måned, da dette er vores kontraktlige aftale, som kan hjælpe til med at opbygge din kreditværdighed. Hvis du ikke kan betale, beder vi som aftalt kautionisten om at foretage indbetalingen.

Kan jeg foretage ekstra indbetalinger?

Ja, du kan når som helst vælge at foretage en ekstra indbetaling på dit lån.

Dette gør du over telefonen, kontakt os på +4578768528

Vi tillægger renter dagligt, så selv den mindste ekstra indbetaling kan spare dig penge i det lange løb. Vi anbefaler alle vores kunder at betale så meget, som de har råd til.

Hvordan ser jeg min låneaftale?

Når du har underskrevet din låneaftale online, sender vi dig en kopi via krypteret email. Vi gemmer også en kopi af din aftale i vores system, som du kan anmode om adgang til, til enhver tid, hvis du har brug for det.

Din ret til et udkast af kreditaftale

Du har ret til, når det ønskes, at få en kopi af udkastet til kreditaftalen, gratis. Bare Kontakt Os

Jeg kan ikke få adgang til min konto

Har du problemer med at få adgang til din konto, så vælg venligst din nuværende status.

Jeg har lavet min ansøgning

Når du har lavet en ansøgning hos os, vil vi kontakte dig når vi har gennemgået din ansøgning! Når dit lån er blevet udbetalt vil det være muligt for dig at få adgang til din konto ved brug af din e-mailadresse eller telefonnummer efterfulgt af dit CPR nummer.

Hvis du er usikker omkring din ansøgningsstatus så klik her for at få hjælp.

Jeg har modtaget lånet

For at få adgang til din konto, bedes du sikre at du benytter den korrekte e-mailadresse eller det korrekte telefonnummer du har angivet. Du skal efterfølgende indtaste dit CPR nummer.

Hvis du stadigvæk ikke kan få adgang til din konto, bedes du kontakte os.

Kautionister

Skal jeg være i arbejde?

Nej, du behøver ikke at være i arbejde. Men du bliver nødt til at kunne bevise, at du har råd til at betale ydelserne, uden at det volder dig økonomiske problemer, så du skal have en form for indkomst.

Derudover skal du naturligvis have en selvskyldnerkautionist.

Hvor længe går der, inden min kautionist underrettes om manglende betaling?

Hvis vi ikke modtager din betaling på betalingsdatoen, får både du og din selvskyldnerkautionist besked med det samme. Derefter vil vi gerne i kontakt med dig, så du kan få indhentet betalingen.

Hvis vi ikke kan komme frem til en aftale, giver vi din selvskyldnerkautionist besked og anmoder om betaling fra dem den efterfølgende dag. Derved forhindrer vi, at kontoen falder bagud, at restancebeløbet forøges og at løbetiden forlænges. Din selvskyldnerkautionist bliver kun bedt om at betale i overensstemmelse med den indgåede aftale og for jeres begges gode.

Skal min kautionist være boligejer?

Din selvskyldnerkautionist er nødt til at være boligejer. Bare rolig, deres bolig udsættes aldrig for risiko.

En egnet selvskyldnerkautionist er en, som er 18-80 år gammel, har råd til at betale de månedlige ydelser og som ikke førhen har haft problemer med at betale regninger.

Kan en kautionist tage sit eget lån?

Medens en person er selvskyldnerkautionist på et Aurora-lån kan de ikke selv tage et lån hos Aurora. Man kan kun have ét lån ad gangen hos Aurora, enten som låntager eller som selvskyldnerkautionist.

Din selvskyldnerkautionist kan til gengæld ansøge om et lån et andet sted. De skal stadig tilbagebetale dit Aurora-lån, hvis du ikke gør det, så de bør kun tage et andet lån, hvis de stadig får råd til at betale ydelserne for Aurora-lånet i tilfælde af, at du ikke gør det.

Hvorfor indsamler I min kautionists bankoplysninger?

Det gør vi af 3 grunde:

1. Betalingsoplysninger udgør en del af vores identitetstjek og hjælper med at sikre din selvskyldnerkautionist mod svindel. 2. Når dit lån godkendes, overføres pengene til kautionistens konto, så de kan overføre dem videre til dig. Dette gør vi også for at bekæmpe svindel og for at være sikre på, at din selvskyldnerkautionist forstår deres ansvar. 3. Hvis låntageren misser en betaling, underretter vi kautionisten og beder dem om at betale. Derfor er det vigtigt, at kautionisten holder sine kortoplysninger opdateret, så vi altid kan holde lånekontoen opdateret.

Kan jeg skifte kautionist?

Du kan skifte selvskyldnerkautionist, hvis dit lån endnu ikke er blevet udbetalt – ring til os, så ordner vi det.

Efter du har modtaget dit lån, kan du kun skifte selvskyldnerkautionist ved at tilbagebetale lånet i dets helhed og tage et nyt lån med en ny selvskyldnerkautionist.

Hvorfor går mit lån ind på kautionistens konto?

Vi udbetaler pengene på kautionistens konto for at sikre dem mod svindel. På den måde er det sikkert, at kautionisten er klar over, at lånet har fundet sted.

Din selvskyldnerkautionist kan så overføre pengene til dig eller overdrage dem i kontanter.

Burde jeg blive kautionist?

Det er en vigtig forpligtelse at være selvskyldnerkautionist. Du skal være sikker på, at det er den helt rigtige beslutning, inden du vælger at blive selvskyldnerkautionist.

Ved at være selvskyldnerkautionist på et Aurora-lån kan du hjælpe din ven med at få genopbygget deres kreditværdighed. Hver gang han eller hun betaler til tiden, underretter vi kreditvurderingsbureauer, som noterer betalingen. Jo flere indbetalinger der foretages, jo mere forbedres kreditværdigheden. Inden du vælger at blive selvskyldnerkautionist, beder vi dig overveje følgende spørgsmål:

 • Stoler du på, at personen månedligt og til tiden betaler alle ydelserne?
 • Har de råd til at betale ydelserne?
 • Går du med til at betale disse ydelser for dem, hvis noget går galt?

Hvis du føler dig tilpas med ansvaret som selvskyldnerkautionist, og stoler på låntageren, er vi også.

Kan min partner eller et familiemedlem være min kautionist?

Ja, men hvis I har fælles økonomi, skal vi først sikre os, at lånet ikke vil bringe nogen af jer i økonomiske problemer, og at I ikke tidligere har haft besvær med at betale regninger.

Hvis du og din partner ikke har fælles økonomi, gælder de almindelige regler, og din partner kan altså godkendes, så længe de opfylder vores kriterier.

En egnet selvskyldnerkautionist er en person, som er 18-80 år gammel, boligejer, har god kredithistorie og som har råd til at betale regningerne, hvis du ikke gør det.

Kan jeg bruge en kautionist, som bor udenfor Danmark?

Din selvskyldnerkautionist skal være bosiddende i Danmark.

Grunden til det er, at alle har forskellige love, og på nuværende tidspunkt udbetales lån hos Aurora kun til danske låntagere og kautionister.

Hvordan skriver min kautionist under på formularerne?

Efter du har skrevet under på din aftale, vil du modtage en SMS og e-mail med et link, som du skal give din selvskyldnerkautionist.

De kan gå ind på dette link for at udfylde og skrive under på aftalen online.

Hvorfor kontaktes min kautionist direkte?

Vi kontakter din selvskyldnerkautionist direkte, så vi kan gøre os sikre på, at de forstår omfanget af deres ansvar som selvskyldnerkautionist.

Kautionisten skal tilbagebetale lånet, hvis låntageren ikke gør det, så det er vigtigt, at de har råd til at kunne betale de månedlige ydelser, uden at det ellers går ud over deres livskvalitet.

Bliver kautionisten kreditvurderet?

Vi ser kautionistens kredithistorie igennem for at sikre os, at de er økonomisk stabile og ikke tidligere har fået betalingsanmærkninger.

Den eneste situation, hvor kautionistens kreditværdighed kan berøres, er den, hvor hverken låntager eller selvskyldnerkautionist betaler lånet, og vi i sidste ende må lægge sag an.

Hvordan stopper jeg som kautionist?

Du kan når som helst inden lånet er udbetalt ombestemme dig og trække dig som selvskyldnerkautionist ved at ringe til os.

Hvis du ombestemmer dig, inden du overfører penge til låntageren, kan du tilbagebetale os det fulde lån plus renter for at lukke lånekontoen. Hvis du har overført penge til låntageren og derefter ombestemmer dig, skal du enten tilbagebetale det fulde lån plus renter eller vente indtil lånet indfries af låntageren.

Sikres lånet mod kautionistens bolig?

Lånet sikres ikke mod din kautionists bolig.

Hvis de månedlige ydelser ikke betales, og vi ikke kan komme frem til en aftale med låntageren eller kautionisten, er det dog en mulighed, at en domstol kan træde ind i sagen.

Må en kautionist være selvstændigt ansat?

En selvskyldnerkautionist må være selvstændig, så længe de er 18-80 år gammel, boligejer og ikke førhen har fået betalingsanmærkninger.

Kautionisten skal betale lånet tilbage, hvis låntageren ikke gør det, så de skal være i stand til at betale de månedlige ydelser, uden at det går ud over deres almindelige liv.

Hvad hvis min kautionist ikke kan betale?

Inden vi udbetaler lånet, undersøger vi med din selvskyldnerkautionist, at lånet er økonomisk overkommeligt samt at de er indforståede med deres ansvar om at betale ydelserne, hvis du ikke gør det.

Hvis kautionisten ikke har råd til at betale ydelserne som de burde, bliver vi nødt til at undersøge sagen og arbejde sammen på at forstå grunden hertil.

Hvis hverken låntager eller selvskyldnerkautionist kan betale ydelserne, vil vi sammen diskutere de mulige skridt, vi kan tage. Hvis en løsning ikke kan findes, føres sagen til videre foranstaltning.

Hvem må være min kautionist?

En selvskyldnerkautionist er én, som stoler på, at du vil betale de månedlige ydelser, og som ellers gerne tager over, hvis du ikke gør det.

Mange kunder vælger en ven eller et familiemedlem, da de ofte har det tætteste forhold, men en selvskyldnerkautionist kan egentlig være hvem som helst. For eksempel oplever vi også, at naboer, kollegaer og arbejdsgivere stiller op som selvskyldnerkautionist for folks lån.

Husk, at din kautionist skal:

 • Være 18-80 år gammel
 • Være boligejer
 • Have en stærk kredithistorie ift. altid at betale regninger til tiden
 • Have råd til at betale de månedlige ydelser, hvis du ikke gør det
Hvad spørger I min kautionist om?

Vi har gjort vores låneproces så simpel og problemfri som muligt for både dig og din selvskyldnerkautionist. Når du har udfyldt vores fem-minutters ansøgning giver vi dig et link, som din selvskyldnerkautionist skal bruge til at udfylde deres del.

Din selvskyldnerkautionist vil blive bedt om at udfylde en simpel online ansøgning. Den vil afdække deres kontaktoplysninger og personlige informationer samt månedlige indkomst, så vi kan finde ud af, om de er egnet til at klare betalingerne, hvis det skulle blive nødvendigt.

Vi beder også din selvskyldnerkautionist om deres betalings- og bankinformationer. Det gør vi, så vi kan overføre pengene til dem (for at undgå svindel), når lånet er blevet godkendt, og så vi kan indsamle penge fra dem, hvis du som låntager skulle forsømme at betale.

Når din selvskyldnerkautionist har udfyldt ansøgningen, ringer vi dem op for hurtigt at verificere informationerne, bekræfte at de er indforstået med deres ansvar og arrangere, hvordan lånet udbetales.

Hvordan forløber processen som kautionist?

Inden du skriver dig op som selvskyldnerkautionist, bør du læse vores vilkår og betingelser grundigt for at sikre, at du er tilfreds med lånets vilkår. Når vi modtager en underskrevet ansøgning fra en selvskyldnerkautionist, tjekker vi, at de ikke tidligere har haft problemer med at betale regninger. Derudover ringer vi dem kort op for at bekræfte og sikre os, at de er indforstået med deres ansvar som selvskyldnerkautionist, og at de har råd til at betale ydelserne, hvis låntageren ikke gør det.

Vi udbetaler lånet på kautionistens konto, ikke låntagerens. Dette gør vi for at forebygge svindel og for at gøre kautionisten opmærksom på, at lånet er blevet udbetalt. Kautionisten kan så vælge at overføre pengene til låntageren eller overdrage dem i kontanter. Efter lånet er udbetalt, holder vi kautionisten opdateret med udskrifter, sådan at de kan følge med i, om ydelserne betales.

Hvis låntageren ikke overholder betalingsdatoen, underretter vi både låntageren og kautionisten med det samme. Hvis låntageren ikke er i stand til at indhente sine betalinger, forsøger vi at opkræve pengene fra kautionisten.

Vi vil kun bede din selvskyldnerkautionist om at betale i overensstemmelse med den indgåede aftale og for jeres begges bedste. Derved kan vi undgå de ubehagelige følger, en konto som er bagud har, såsom at restancebeløbet øges og at løbetiden forlænges.

Hvordan finder jeg en kautionist?

Vores kautionslån bygger på et gammeldags princip om tillid. Vi dømmer ikke folk ud fra deres kreditværdighed, da vi mener, at det kan være en uretfærdig bedømmelse af et menneske.

Derimod låner vi penge ud på baggrund af tillid. Hvis du kan finde nogen, som stoler nok på dig til at de vil være din selvskyldnerkautionist, og I begge har råd til at betale lånet tilbage, så stoler vi også på dig.

En egnet selvskyldnerkautionist er 18-80 år gammel, har god kredithistorie uden tidligere betalingsanmærkninger og er en, der har råd til at betale de månedlige ydelser, hvis du ikke gør det – de skal også være boligejer.

Hvorfor blev min kautionist afvist?

Du skal ikke bekymre dig, hvis din selvskyldnerkautionist er blevet afvist. Vi har allerede godkendt din ansøgning og vil hjælpe dig med at få de penge, du har brug for.

Du skal bare finde en anden person, som kan være din selvskyldnerkautionist i stedet. Så snart du har fundet en ny person, tjekker vi, at I har råd til betalingerne og arrangerer så udbetaling af lånet.

Der kan være et par grunde til, at vi ikke kan godkende en person som selvskyldnerkautionist. Den hyppigste er, at de har haft dårlig kreditværdighed i fortiden og derfor ikke møder vores kriterier – eller at de ikke er boligejer.

Som selvskyldnerkautionist hæfter man for at betale af på lånet, hvis du ikke gør det. Ved at undersøge kautionistens kreditværdighed får vi mulighed for at se, om de før har kunnet betale deres egne regninger. Det hjælper os til at beslutte, om de er egnet som selvskyldnerkautionist.

Andre grunde kan være, at din kautionist:

 • Ikke er 18-80 år gammel
 • Ikke er dansk boligejer
 • Allerede er selvskyldnerkautionist på et andet Aurora-lån
 • Allerede selv har et Aurora-lån
Hvad er kautionistens ansvar?

En kautionists ansvar er at betale lånets ydelser, hvis låntageren ikke gør det.

Kautionisten bliver kun bedt om at betale i overensstemmelse med den indgåede aftale og i både kautionistens og låntagerens bedste interesse. På denne måde forhindres det, at kontoen kommer bagud og at restancebeløbet forøges eller løbetiden forlænges.

Hvis låntageren går bort eller simpelthen holder op med at betale, overtager kautionisten det fulde ansvar for lånet indtil gælden er indfriet.

Undervejs i dine overvejelser om at blive selvskyldnerkautionist bør du overveje følgende spørgsmål:

 • Stoler du på, at personen kan betale hver månedlig ydelse til tiden?
 • Har de råd til at betale den månedlige ydelse?
 • Indvilliger du i at betale ydelserne på deres vegne, hvis noget går galt?

Hvis du føler dig tilpas ved ansvaret som selvskyldnerkautionist og hvis du opfylder kravene og stoler på låntageren, så stoler vi også på jer.

Hvad er en kautionist?

En selvskyldnerkautionist, også kendt som kautionist, er en person, der er enig i at støtte en låntagers låneansøgning ved at foretage de månedlig afdrag, hvis låntageren ikke kan.

Alle Lån, hos Aurora Lån kræver en selvskyldnerkautionist - det betyder, at du bliver nødt til at betale det månedlig afdrag, med det samme, i tilfælde af at låntageren ikke holder den aftalte tilbagebetalingsdato. Vi er forpligtet til at holde dig orienteret og vil altid kontakte dig, hvis dette sker, så du er klar over hvad der foregår med sagen.

Det er meget seriøst at være selvskyldnerkautionist. Vi vil aldrig anbefale dig at acceptere at være selvskyldnerkautionist, medmindre du er helt tilfreds, forstår ansvaret og stoler på den person du støtter.

Du skal være villig og i stand til at foretage tilbagebetalingerne, hvis der er behov det.

Vi har en stor guide til, hvordan vores lån fungerer her, hvis du vil vide mere.

Få et Aurora lån

Kan jeg sætte betalingen på pause?

Vi tilbyder ikke betalingspauser.

Hvor meget kan jeg låne?

Vi tilbyder lån på mellem 8.000 kr. og 50.000 kr. over 1-5 år.

Du skal have en selvskyldnerkautionist, som er 18-80 år gammel, har god kredithistorie og som ikke førhen har haft problemer med at betale regninger. Kautionisten indvilliger i at tilbagebetale lånet, hvis du ikke gør det, så det er vigtigt, at både du og din selvskyldnerkautionist har råd til at afbetale lånet uden, at det går ud over jeres daglige liv.

Inden du tager et lån hos os, skal du være 100% sikker på, at du har råd til lånet, og at vi er den bedste mulighed for dig.

Hvad sker der, hvis en betaling mislykkes?

Hvis din betaling ikke kommer igennem, får både du og din selvskyldnerkautionist besked, så snart vi bliver opmærksomme på det.

Hvis vi ikke modtager betaling, forsøger vi først at løse problemet med dig. Hvis dette ikke lykkes, anmoder vi om pengene fra din selvskyldnerkautionist.

Hvorfor går mit lån ind på kautionistens konto?

Vi udbetaler pengene på kautionistens konto for at sikre dem mod svindel. På den måde er det sikkert, at kautionisten er klar over, at lånet har fundet sted.

Din selvskyldnerkautionist kan så overføre pengene til dig eller overdrage dem i kontanter.

Kan jeg betale tidligt?

Ja, der er ingen gebyrer ved at indbetale inden betalingsdatoen.

Hvilke forskellige måder kan jeg betale jer på?

Der er flere forskellige måder, du kan foretage en betaling til os.

1) Din normale månedlige tilbagebetaling indsamles automatisk fra det kort, du har givet os. Du vil blive sendt en påmindelse forud for din betalingsdato for at sikre, at du altid bliver informeret om tilbagebetalinger og holder dig på sporet.

2) Du kan altid ringe til os for at foretage betalinger over telefonen ved brug af lige det betalingskort du vil.

3) Hvis din konto er i restance, kan du bringe den op til dato ved at foretage betalinger online. Dette er for at gøre det så nemt som muligt for dig at foretage betalingen, når du kan. Vi sender dig et unikt link via e-mail og sms, så du nemt kan klikke for at betale online.

4) Du kan sende en betaling til vores bankkonto, hvis du vil. Mange kunder vælger at gøre dette. Hvis du gerne vil benytte denne metode, skal du skrive dit fulde CPR-nummer som betalingsreferencen på overførelsen. Hvis du ikke gør dette, kan vi ikke vide om betalingen stammer fra dig, og vi kan derfor muligvis ikke allokere den til din konto.

Vores bankoplysninger for denne type betaling er:

Reg. nummer: 7872
Kontonummer: 4504820
Betalingsreference: Meget vigtigt, at du skriver dit fulde CPR-nummer her.

Hvorfor har i taget 90 øre fra min bankkonto?

Vi tager faktisk ikke 90 øre fra din bankkonto.

De 90 øre kommer straks tilbage til på bankkonto, men afhængigt af hvilken bank du har, kan det tage op til 7 dage før det kan ses på din saldo.

Dette sker kun som en del af et tjek med din bank for at sikre, at dine oplysninger er korrekte, og at du består vores ID-kontrol som vi skal lave.

De 90 øre vil aldrig ende hos os, det står bare på din kontoudskrift i nogle dage, før derefter kan ses på din saldo igen.

Hvis du har yderligere problemer med dette, så venligst kontakt os, og vi vil ordne det med det samme.

Administrerer din konto

Kan jeg printe mine formularer eller dokumenter?

Selvfølgelig. I starten af ansøgningsprocessen sender vi dig en kopi af de forberedende informationer og vilkår & betingelser over e-mail.

Når lånet er udbetalt, modtager du en kopi af den underskrevne aftale, vilkår & betingelser, lånebekræftelse af udbetalingen samt betalingsservicegarantien.

Hvordan vil I optræde på min kontoudskrift?

Vi vil vise på din kontoudskrift som Aurora Lån.

Hvorfor er jeres rente så høj?

Det afhænger af, hvad du sammenligner os med. Vores lån er dyrere end banklån, men i modsætning til banker har vi overhovedet ingen gebyrer. Mange af vores kunder indfrier deres lån tidligt og drager derved nytte af, at vores renter beregnes dagligt.

Er lånene sikre?

Ja - de personoplysninger vi indsamler, under ansøgningsprocessen, bruges kun til at finde ud af, om du og din kautionist er berettiget til lånet, og bankoplysningerne oplyses for at lånet kan tilbagebetales over den valgte låneperiode. Alle juridiske og kontraktlige oplysninger om lånet, til dig, og din kautionist, står beskrevet under ansøgningsprocessen.

;

Vi kontrollerer dine oplysninger. Vær tålmodig.

Vi kontrollerer dine oplysninger. Vær tålmodig. Det kan tage et øjeblik.